React Projenize Typescript ile Level Atlatın

Uğur Emirmustafaoğlu

Uğur Emirmustafaoğlu /

6 dakika ⏲––– okuma

typescript
react

Typescriptin bizlere sağladığı nimetleri saymakla vakit kaybetmeyi hiç istemiyorum. Zaten büyük ihtimalle bu nimetlerden haberi olan birisi olarak buraya geldin. O yüzden hemen başlamak istiyorum.

Typescript-React Boilerplate

Her şeyden önce hızlıca bir React-Typescript boilerplate'i ile başlayalım. Webpack, Babel vs. ile uğraşmadan create-react-app ile bir proje oluşturalım. Şablon olarak typescript seçmeyi unutmayın. 👇

npx create-react-app <proje_adı> --template typescript

Yukarıdaki komut çalışmasını tamamladığında React-Typescript boilerplate kodumuz hazır olacak. Ardından proje dizinine gidip editörümüzü açalım.

Eğer halihazırda çalıştığınız bir React projesine Typescript eklemek isterseniz şurayı okuyabilirsiniz.

Çalıştırdığımız kod bize her zamanki alışık olduğumuz .jsx uzantılı dosyaların yerine .tsx uzantılı dosyalar yarattı. Bu formata sahip dosyalarda typescript ve jsx kodunu birlikte yazabileceğiz.

Component Yaratma

Typescript ile yeni bir component yaratmayı deneyelim. Component'imiz bir Container olsun. Bu container property olarak size adında bir string alsın. Ayrıca children componentleri içine alabilsin.

// components/Container.tsx

import { ReactNode } from 'react';

export type Sizes = 'sm' | 'md' | 'lg';

interface Props {
 size: Sizes;
 children: ReactNode;
}

const Container = ({ size, children }: Props) => {
 return <div className={size}>{children}</div>;
};

export default Container;

Burada neler oluyor bir bakalım.

 1. İlk dikkatimizi çeken interface ve type anahtar kelimeleri olmuştur sanırım. Typescript ve React ile çalışırken bu anahtar kelimeler çok sık rastlayacağınızı unutmayın. Bunlar Typescript type'larını tanımlamak için kullandığımız anahtar kelimeler. İkisinin arasında bazı farklar olsa da ikisi genelde birbirinin yerine kullanılmakta. Bu konuda karar vermekte zorlanıyorsanız type'ı kullanmak zorunda kalana kadar interface'i kullanmaya devam edin diyebilirim.

Sizes adında tanımlamış olduğumuz union type ile size property'sinin alabileceği string değerleri sınırlı bir şekilde belirtmiş oluyoruz. Eğer birisi burada sıralanan 'sm' | 'md' | 'lg' seçeneklerinden başka bir seçenek sunmak isterse typescript bunu yakalayacaktır.

 1. Dikkat çeken diğer bir nokta ise children type olmalı. Zira React ile Typescript kullanırken children prop'unu çeşitli şekillerde tanımlayabilmekteyiz.
 • ReactChild
 • ReactChild[]
 • ReactNode
 • const Page: React.FC<Props> = ({ title, children }) => {}

Bu seçenekler arasında bazı farklılıklar mevcut ama konumuzun sınırlarını aştığı için bunu farklı bir yazıya saklıyorum. Eğer merak ediyorsanız şu makaleye göz atabilirsiniz.

Şimdi de bu komponenti App.tsx dosyamızda kullanalım.

// App.tsx

import Container from './components/Container';

function App() {
 return (
  <div>
   <Container size="sm">
    <h2>hello world</h2>
   </Container>
  </div>
 );
}

export default App;

İşte bu kadar basit. Eğer parent dosyamızdan yani App.tsx'ten size property'sini girmezsek typescript compiler bize hata verecektir. Zira size property'nin zorunlu bir prop olduğunu Container componentimizin interface'inde belirtmiştik. Eğer bu property'nin optinal(yani isteğe bağlı) olmasını istiyorsak bir soru işareti(?) işimizi görecektir.

//...
interface Props {
 size?: Sizes;
 //...
}

Aynı durum componente children eklemediğimiz durumda da karşımıza çıkacaktır çünkü her zaman children alacağını söylediğimiz bir component yarattık. İstersek onu da soru işareti ile optional hale getirebiliriz.

Typescript ve useState Hook

State'imizin type'ını belirlemek bizleri olası hatalı state güncellemelerinden ve benzer diğer hatalardan kurtaracaktır. useState hook ile typescripti aşağıdaki syntax ile kullanabiliriz.

interface User {
 name: string;
 email: string;
 address: {
  city: string;
  street?: string;
  apartmentNumber?: number;
 };
 hobbies?: string[];
}

const Container = ({ size, children }: Props) => {
 const [user, setUser] = useState<User>();
 return <div className={size}>{children}</div>;
};

export default Container;

useState'in type'ını bu şekilde belirttiğimizde ctrl + space kombinasyonu bizlere otomatik tamamlama seçeneklerini gösteriyor. Bu şekilde yazım hataları vb. tamamen engellenmiş oluyor.

Eğer user state'inin zorunlu ögelerinden biri eksik girilseydi de aynı şekilde typescript engine bizi uyaracaktı. Bana sorarsanız bu şekilde çalışmak hem daha zevkli hem de daha güvenli.

Typescript ve useRef Hook

useRef vanilla javascriptte sıklıkla kullandığımız getElementById veya querySelector yerine React ortamında kullanımı tercih edilen bir hook yapısı olarak karşımıza çıkıyor. DOM node'larını seçmek için kullanılan useRef typescript ile nasıl kullanılır kısaca inceleyelim. Öncelikle bir tane input field ekleyelim ve bu input field'ı useRef ile seçelim. Ardından da focus ve blur eventleri trigger olduğunda style değişikliği yapalım.

import React, { useLayoutEffect, useRef } from 'react';
import styles from './InputField.module.css';
interface Props {}

const InputField = (props: Props) => {
 const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);
 useLayoutEffect(() => {
  const { current } = inputRef;

  const handleFocus = () => inputRef.current?.classList.add(styles.active);
  const handleBlur = () => inputRef.current?.classList.remove(styles.active);

  current?.addEventListener('focus', handleFocus);
  current?.addEventListener('blur', handleBlur);

  return () => {
   current?.removeEventListener('focus', handleFocus);
   current?.removeEventListener('blur', handleBlur);
  };
 }, []);
 return (
  <div>
   <input ref={inputRef} type="text" className={styles.input} />
  </div>
 );
};

export default InputField;

Evet, burada birçok olay gerçekleşiyor. Herşeyden önce useLayoutEffect yabancı geliyorsa merak etmeyin useEffect ile neredeyse aynı fakat sadece DOM node'larındaki değişiklikler için kullanılıyor. %99 useEffect ile aynı amaca hizmet ediyor, o yüzden no-panic!

useRef hook kullanırken genelde bir constanta tanımlanır. Burada da inputRef olarak tanımladık. Typescript type'ını ise useState'de yaptığımız gibi useRef<HTMLInputElement> şeklinde tanımlıyoruz. HTMLInputElement şeklinde tanımlamamızın sebebi ise referansta bulunduğumuz DOM elementinin bir input olması. Eğer bunu nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız Typescript'in bir numaralı kuralını hatırlayın: HOVER OVER!

const inputRef = useRef<HTMLInputElement>(null);

Evet, type'ını bilmediğiniz bir element mi var, hemen fareyi ilgili alanın üzerine getirin, IDE'niz size yapmanız gerekeni söyleyecektir.

useLayoutEffect ile component mount olduğunda inputRef'in referans ettiği input DOM tree'ye yüklenmiş oluyor. Böylece inputRef'i destructure ettiğimizde bizim işimize en çok yarayacak current property'sine erişebiliyoruz.

const { current } = inputRef;

const handleFocus = () => inputRef.current?.classList.add(styles.active);

const handleBlur = () => inputRef.current?.classList.remove(styles.active);

Ardından .active classını input elementine ekleyip çıkaran iki fonksiyon tanımlıyoruz. Ardından input elementi üzerinde focus ve blur eventlerini dinliyor ve bu eventler trigger olduğunda az önce tanımladığımız fonksiyonları çağırıyoruz.

current?.addEventListener('focus', handleFocus);
current?.addEventListener('blur', handleBlur);

En sonunda ise eventListener'ları hafızadan silmek için bir fonksiyon çağırıyoruz.

return () => {
 current?.removeEventListener('focus', handleFocus);
 current?.removeEventListener('blur', handleBlur);
};

Evet useRef ve Typescript bu kadar kolay. Diğer DOM nodelarını ref ile seçtiğinizde angle bracket içine ne koyacağınızı aşağıda görebilirsiniz. 👇

// <div/>
const divRef = React.useRef<HTMLDivElement>(null);

// <button/>
const buttonRef = React.useRef<HTMLButtonElement>(null);

// <br />
const brRef = React.useRef<HTMLBRElement>(null);

// <a>
const linkRef = React.useRef<HTMLLinkElement>(null);

Sonuç

Evet, bu yazıda React ile Typescript kullanırken sıklıkla karşılaşacağımız birkaç nokta olan useState, useRef ve child componente prop göndermeyi öğrenmiş olduk. Typescript ve React üzerine daha fazla yazı istiyorsanız bana twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü geri dönüşünüz benim için değerli.

İyi çalışmalar! 🥳

loading...
0
0
0
0
0